Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tin tức nổi bật

HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ TIẾP CẬN CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN CÁC NGHIÊN CỨU NÔNG NGHIỆP TRÊN TOÀN CẦU (AGORA)
2 tháng trước 0
Vào ngày 14 và 15/11/2019, tại Hội trường C, nhà hành chính. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã phối hợp với tổ chức FAO Việt Nam tổ chức thành công hội thảo Quốc gia về tiếp cận cơ sở dữ liệu trực tuyến các nghiên cứu nông nghiệp trên toàn cầu (AGORA)
Copyright © 2016 VCMS | Designed by BCTech .,JSC

Đăng ký tư vấn miễn phí!

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn

Lên trên