Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tin tức nổi bật

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN

2 tháng trước 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

__________________________________

Số:     26   /CV-CUNNL

V/v tài trợ học bổng cho sinh viên thực hành nghề nghiệp tại Nhật Bản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________

 

Hà Nội, ngày      tháng  03 năm 2019

 

 

Kính gửi: -  Khoa Chăn nuôi

Căn cứ Quyết định số 3165/QĐ-HVN ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc thành lập Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm trong triển khai các hoạt động tư vấn các chương trình kỹ sư, thực tập sinh làm việc tại Nhật Bản;

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng kỹ sư chăn nuôi thú y sau tốt nghiệp của Học viện làm việc tại các Doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi của Nhật Bản;

Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực phối hợp cùng các Doanh nghiệp Nhật Bản tài trợ 20 suất học bổng dành cho sinh viên khoa Chăn nuôi. Điều kiện để tham gia chương trình cụ thể:

- Sinh viên khoa Chăn nuôi, chỉ còn học kỳ cuối cùng của khóa học;

- Có nguyện vọng và đủ điều kiện làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

Giá trị học bổng: 01 kỳ học phí/ sinh viên (Số tiền không vượt quá 7 triệu đồng/ suất)

Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực kính đề nghị Khoa thông báo cho sinh viên và phối hợp với Trung tâm triển khai tới sinh viên để chương trình đạt hiệu quả cao nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CUNNL.

GIÁM ĐỐC

 

Ngày cập nhật: 01/04/2019 15:41
  • Đánh giá
  • Bình luận facebook
Copyright © 2016 VCMS | Designed by BCTech .,JSC

Đăng ký tư vấn miễn phí!

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn

Lên trên