Hotline: 04.6688.3355
  • Hướng dẫn nạp tiền điện thoại

    Đây là dịch vụ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại sử dụng hình thức thanh toán bằng tài khoản ATM (internet banking).

  • Hướng dẫn mua mã thẻ

    Đây là dịch vụ mua mã thẻ điện thoại trực tuyến, sử dụng hình thức thanh toán qua ATM (internet banking). Hệ thống ThanhToanNhanh.vn sẽ gửi lại cho bạn thông tin thẻ (loại thẻ, mệnh giá, mã thẻ - softpin, số serial và ngày hết hạn) qua địa chỉ email bạn cung cấp.

  • Hướng dẫn nạp tiền Game

    Đây là dịch vụ nạp tiền trực tiếp vào tài khoản Game sử dụng hình thức thanh toán bằng tài khoản ATM (internet banking).