Trung tâm Cung ứng Nguồn nhân lực
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tin tức nổi bật

Thông báo điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) Xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024

1 tuần trước 0

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024

_____________

Số: 1207 /TB-HVN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

                                                            

 

THÔNG BÁO

ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA TRÊN KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT (HỌC BẠ) 

XÉT TUYỂN SỚM ĐỢT 2 NĂM 2024

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2024, Học viện công bố điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) xét tuyển sớm đợt 2 năm 2024 đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) như sau:

TT

Nhóm ngành

Điểm đủ điều kiện

trúng truyển

HVN01

Thú y

24

HVN02

Chăn nuôi thú y - thuỷ sản

22

HVN03

Nông nghiệp sinh thái 

và Nông nghiệp đô thị

22

HVN04

Công nghệ kỹ thuật 

ô tô và Cơ điện tử

24

HVN05

Kỹ thuật cơ khí

24

HVN06

Kỹ thuật điện, 

Điện tử và Tự động hoá

25

HVN07

Logistics và Quản lý 

chuỗi cung ứng

24

HVN08

Quản trị kinh doanh, 

Thương mại và Du lịch

22

HVN09

Công nghệ sinh học 

và Công nghệ dược liệu

22

HVN10

Công nghệ thực phẩm 

và Chế biến

23

HVN11

Kinh tế và Quản lý

23

HVN12

Xã hội học 

22

HVN13

Luật

22

HVN14

Công nghệ thông tin 

và Kỹ thuật số

23

HVN15

Quản lý đất đai,

Bất động sản và Môi trường

22

HVN16

Khoa học môi trường

22

HVN17

Ngôn ngữ Anh

22

HVN18

Ngày cập nhật: 30/06/2024 20:18

  • Đánh giá
  • Bình luận facebook

TRUNG TÂM CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

SĐT: 024 6688 0863 - 024 6687 5765 

Email: vcms@vnua.edu.vn

Website: http://www.vieclamnongnghiep.vn/

Facebook Youtube Google Plus Twitter

Copyright © 2016 VCMS | Designed by BCTech .,JSC

Đăng ký tư vấn miễn phí!

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin của bạn

Lên trên